top of page
Acteev Protect™ - לנשום לרווחה
Acteev Protect

לנשום לרווחה

מאפשרת לנשום דרכה ללא מאמץ
משמידה חיידקים גורמי ריח
טכנולוגיה המנטרלת טחב וריחות לא נעימים

הטכנולוגיה של Acteev Protect מוטמעת בכל שכבה של המסכה להגנה מקסימלית.
התוכננה לעצור התפתחות של מיקרואורגניזמים,
ובכך מונעת התפתחות בקטריות של הבל הפה ומספקת תחושת רעננות לאורך זמן.

bottom of page