© 2017 Sorpol Ltd.

אם היה באמת שטר של 100 ש"ח על הרצפה מישהו היה מרים אותו לפניך

February 6, 2017

השלכות של פערי ארביטראז' על מסחר פטרוכימי

 

 

בדיחה ישנה מספרת על כלכלן שהולך ברחוב עם חבר (שאינו כלכלן) כאשר החבר מבחין בשטר של 100 ש"ח מוטל על המדרכה. כשהחבר מתכופף להרים את השטר הכלכלן צועק עליו: "אל תנסה להרים את השטר! אין סיכוי שזה שטר אמיתי, אם היה באמת שטר של 100 ש"ח על הרצפה מישהו אחר היה מרים אותו הרבה לפניך...".

 

ארביטראז' הוא ניצולו למטרת רווח של פער במחיריו של נכס מסוים בשני שווקים או יותר. פעולת ארביטראז' פשוטה מורכבת מרכישת הנכס בשוק שבו מחירו זול יותר ומכירתו בשוק אחר במחיר גבוה יותר.

קיומו של פער ארביטראז' בין שווקים מצביע על אי-יעילות שלהם. אולם העובדה שפערים לא גדולים קיימים בכל זאת בשוקי ההון המודרניים, נובעת לא רק מאי-יעילות, אלא גם מעלויות עסקה גבוהות, כגון עמלות המרה ומסחר, המקטינות את כדאיות עסקאות הארביטראז'. מצד שני, עצם פעולת ניצול ארביטראז', גורמת לסגירתו והפיכת השוק ליעיל.

 

נניח שברגע מסוים נסחרת אונקיה של זהב במחיר של 500 דולר בשיקגו ובמחיר של 400 אירו בפרנקפורט. אם שער החליפין בין המטבעות עומד על דולר ו-30 סנט לאירו, ניתן לרכוש את אונקית הזהב ב-500 דולר בשוק האמריקאי, למכור אותה באירופה ולהמיר את מחירה ל-520 דולר. כך נוצר רווח של 20 דולר.

 

רווח זה נקרא בשפת הסוחרים "כסף על הרצפה", שכן זהו רווח בטוח נטול סיכון. היותו רווח נטול סיכון הוא גם הגורם לסגירת מרווח הארביטראז'. אם נחזור לדוגמה, הרי שכל סוחר מעוניין להרוויח רווח נטול סיכון, או כמאמר הסוחרים "לאסוף כסף מהרצפה". לכן יהיו עוד ועוד סוחרים שירצו לקנות זהב ב 500 דולר בשיקגו, ולמכור אותו ב 400 אירו בפרנקפורט. הביקושים יגרמו לעליית מחיר הקניה בשיקגו, ולעומתם ההצעים יגרמו לירידת המחיר בפרנקפורט. ניתן לראות איפה שרווח הארביטראז' הולך ומצטמצם. תהליך זה ימשיך עד שהרווח יסגר (או שיגיע לגודל שהופך את כל התהליך לבלתי כדאי).

 

למרות שלהלכה ארביטראז' אמורה להיות פעולה חסרת סיכון, הרי שלמעשה כרוכים בעסקאות ארביטראז' מספר סיכונים משמעותיים להפסד:

  • סיכון זמן - מאחר שכל עסקת ארביטראז' מורכבת משתי פעולות נפרדות לפחות, קיים תמיד סיכון מסוים שבמרווח הזמן ביניהן, קטן ככל שיהיה, יחול שינוי בשווקים שיגרום להפסד.

  • סיכון צד ב' - ייתכן שהצד השני שהבטיח למכור או לקנות נכס במחיר מסוים, לא יוכל לבצע את העסקה כפי שהבטיח ובכך יכשיל את השלמת עסקת הארביטראז' הכוללת, או יאחר אותה, או ישנה את מחיר הביצוע למחיר הפסד.

  • סיכון הנובע מאי זהות - אם הנכסים שמעורבים בשני קצות העסקה אינם זהים לחלוטין, אלא שמבצע העסקה הניח מסיבותיו הוא שהם דומים, או שמחיריהם צריכים להיות קשורים, הרי שהוא לקח על עצמו את הסיכון שבהנחה מוטעית. ההפסד הנובע מטעות מסוג זה עשוי להיות גדול, כגודל השוני המתגלה בין הנכסים.

כל אחד מסיכונים אלה יכול להיות מועצם עשרות מונים בשילוב עם מנוף פיננסי גדול, כלומר כאשר הכסף המשמש לביצוע העסקה מקורו בחלקו בהלוואה. טבעו של מינוף שהוא מגדיל את ההפסד במקרה של עסקה כושלת, ממש כפי שהוא מגדיל את הרווח במקרה של ביצוע מוצלח.

 

הברון פיליפ דה רוטשילד טבע את האמרה "כשיש דם ברחובות, קנה נכסים" איפה שהוא בתקופה שבין שתי מלחמות העולם. המשקיע האגדי וורן באפט שכלל מעט את התפיסה וציין שהוא "חמדן כשכולם פחדנים". נראה שכרגע, כשהכסף מתגלגל ברחובות, כדאי להיות פחדנים ולקנות רק מה שבאמת חייבים.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

כתבות נבחרות 

שיטות בדיקה והיבטים אחרים של בקבוקי אקונומיקה והיסדקות תחת לחץ

March 15, 2017

1/10
Please reload

כתבות אחרונות
Please reload

ארכיון
Please reload

נושאים